http://i026.radikal.ru/0804/1a/c45b5a68f414.gif

Код:
<a href="http://narutoakatsukirola.rolka.su/" target="_blank" title="Naruto Shippuends Akatsuki"><img src="http://i026.radikal.ru/0804/1a/c45b5a68f414.gif" ></a>

http://i033.radikal.ru/0804/a0/a99f90c2317a.gif

Код:
<a href="http://narutoakatsukirola.rolka.su/" target="_blank" title="Naruto Shippuends Akatsuki"><img src="http://i033.radikal.ru/0804/a0/a99f90c2317a.gif" ></a>

http://i006.radikal.ru/0804/8c/068984a84877.gif

Код:
<a href="http://narutoakatsukirola.rolka.su/" target="_blank" title="Naruto Shippuends Akatsuki"><img src="http://i006.radikal.ru/0804/8c/068984a84877.gif" ></a>

http://i046.radikal.ru/0804/f1/c25014c69873.gif

Код:
<a href="http://narutoakatsukirola.rolka.su/" target="_blank" title="Naruto Shippuends Akatsuki"><img src="http://i046.radikal.ru/0804/f1/c25014c69873.gif" ></a>